Lietuvos socialinių tyrimų centras
   
 
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
Filosofija. Sociologija

Žurnalo Filosofija. Sociologija (ISSN 0235-7186) uždavinys – filosofinės bei sociologinės minties plėtra Lietuvoje atsižvelgiant į filosofijos bei sociologijos tendencijas vakarų šalyse.

Filosofija. Sociologija – periodinis mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1990 metų 4 kartus per metus (iki 1995 m. – 3 kartus per metus).

Sudarant ir leidžiant žurnalo sociologinius numerius (sudarytoja ir atsakinga sekretorė – M. Taljūnaitė) siekiama telkti Lietuvos visuomenės tyrėjus teorinių metodologinių, socialinės stratifikacijos, socialinės gerovės bei demografinių tyrimų rezultatų poveikio Lietuvos socialinių mokslų plėtrai, Lietuvos ūkio ir socialinės raidos strateginių tikslų įgyvendinimui, visuomenės pažangai bei trumpalaikių, konkretaus periodo socialinės, ekonominės ir demografinės raidos iššūkių įveikimui.

Sudarant ir leidžiant žurnalo filosofinius teminius numerius (sudarytojas ir atsakingas sekretorius – T. Kačerauskas), siekiama plėtoti Lietuvos filosofinę mintį, sutelkti filosofinės lituanistikos tyrėjus ir pristatyti bei populiarinti Lietuvos filosofinę mintį užsienyje.

Žurnalas Filosofija. Sociologija įtrauktas į 5 tarptautines bazes:
1. EBSCO (SocINDEX with Full Text (peer-reviewed);
2. Portalas Vidurio ir Rytų Europai – CEEOL;
3. Sociological Abstracts;
4. The Philosopher’s Index;
5. Thomson ISI® (Web of Science). 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 302470037
PVM kodas 100005115913
Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.: (8 5) 275 4896
El.p.: institutas@lstc.lt
State scientific research institute Lithuanian Social Research Centre
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774, mob. phone: +370 652 10 882, fax: +370 5 275 4896
E-mail: institutas@lstc.lt